پشت جلد
عادت می‌کنيم  (الهام اشعری)
آفتاب ٥ - آذر و دی ٨٤
جاپای سرخ سفر  (شهاب مباشری)
آفتاب ٤ - مهر و آبان ٨٤
پرسپوليس  (آلاله دارا - مهتاب کمالی)
آفتاب ٣ - مرداد و شهريور ٨٤
عقايد يک دلقک  (آزاده فخرزاده)
آفتاب ٢ - خرداد و تير ٨٤
طبل حلبی  (مهتاب کمالی)
آفتاب ١ - فروردين و ارديبهشت ٨٤

 
Copyright © 2005, Aftab Magazine
Designed By: Hamid Zarrabi-Zadeh (See Statistics)