سال اول
شماره‌ی

مرداد و شهريور ٨٤

 

 
  در اين شماره می‌خوانيد
 سخن سردبير    
» مهاجرين، فرصت‌های ازدست‌نرفته  (عاطفه مشاطان)
ايرانيان مهاجر، مهاجرند به تن و نه به دل؛ فرصت‌ها و سرمايه‌های ماندگارند و نه ازدست‌رفته ...
 جوهر انديشه    
» درنگی در کوير دکتر شريعتی  (محمّد فخارزاده)
شريعتی در کويريات به دنبال سبک تازه‌ای در نوشتن نبوده، بلکه اين نوشته‌ها را نامه‌هايی می‌داند به «هيچ‌کس» که از قيد عنوان و مخاطب آزاد است ...
» حقوق بشر و روشن‌فکری دينی - قسمت اول  (دکتر محسن کديور)
مصاحبه‌ای با دکتر محسن کديور؛ ايشان به سؤالات خوانندگان آفتاب در رابطه با مصاحبه و نيز نسبت اسلام و حقوق بشر پاسخ خواهند گفت ...
» وحدت متعالی اديان - قسمت سوم  (دکتر محمود بينای مطلق)
آن‌چه الهيات را از فلسفه‌ی راسيوناليستی و مادون آن ممتاز می‌گرداند اين است که الهيات اصول پايه‌ی خود را از وحی می‌گيرد ...
 مرز پرگهر    
» گنبد سلطانيه‌ی زنجان  (عباس احمدی)
گنبدی که توسط برونلسکی و گيبرتی بر روی کليسای سانتاماريا دلفيوره زده شده، از فرم و نحوه‌ی ساختمانی گنبد سلطانيه متاثر گرديده است ...
 يادمان    
» سيد محمدعلی جمال‌زاده  (آزاده محبّی)
جمال‌زاده، نويسنده‌ی نامدار ايرانی و ابداع‌کننده‌ی قصه‌نويسی نوين فارسی، با توجهی که از خود برای حفظ فرهنگ عامه نشان داد، زبان مردم کوچه و بازار را در داستان‌هايش جاری کرد ...
 شميم مشرقی    
» آيين شميم  (محمّد فخارزاده)
همه‌ی ما «انسان‌های امروزی» به يادآوری نياز داريم تا از فراموشان نباشيم؛ و هدف اصلی «شميم مشرقی» همين است ...
» شعر کهن: سنائی غزنوی 
خورشيد تويی و ذره ماييم / بی‌روی تو روی کی نماييم؟
پرسند ز ما که‌ايد؟ گوييم / ما هيچ‌کسان پادشاييم ...
» شعر معاصر ايران: قيصر امين‌پور 
می‌خواهمت چنان‌که شب خسته خواب را
می‌جويمت چنان‌که لب تشنه آب را ...
» شعر همسايه: محمدکاظم کاظمی 
کاظمی با سرودن مثنوی «بازگشت» در فروردين ٧٠ نگاه‌ها را به شعر افغان خيره ساخت و بخشی از غرور به‌تاراج‌رفته‌ی قوم افغان را بازگرداند ...
 داستان کوتاه    
» مسافر تنها و درخت ليل  (سيد منصور حسينی)
مهم اين نيست که کجا باشيم، مهم اين است که هر کجا که هستيم سر در آسمان داشته باشيم. در آسمان می‌توان بهتر صداها را شنيد ...
 گنجينه    
» گفت‌وگوی آفتاب در تبيين نظريه‌ی وحدت متعالی اديان - بخش اول 
اگر عالم ماورا دستش را به سوی ما دراز نکند، انسان صرفاً با مطالعه‌ی عالم بيرون نمی‌تواند ره به عالم ماورا ببرد ...
» کلام بزرگان: برگی از کتاب فيه ما فيه  (تنظيم: اميرهوشنگ ناظريان)
اگر در راه‌ها نظر کنی، اختلاف عظيم و مباينت بی‌حد است، اما چون به مقصود نظر کنی همه متفق‌اند و يگانه، و همه را درون‌ها به کعبه متفق است ...
 تازه‌ها    
» رويدادهای فرهنگی 
چهل‌تکه‌ی تعلق / کنفرانس هنر معاصر ايران، مدرنيته و هنرمند ايرانی / درگذشت کريم امامی / سه فيلم ايرانی در جشنواره‌ی فيلم تورنتو ...
 پشت جلد    
» پرسپوليس  (آلاله دارا - مهتاب کمالی)
انگيزه‌ی سترپی از نوشتن پرسپوليس چنان‌که خود بيان می‌دارد، قضاوت‌های منفی از ايران و ايرانی‌ها در خارج از کشور است ...

 
Copyright © 2005, Aftab Magazine
Designed By: Hamid Zarrabi-Zadeh (See Statistics)